Team Slovenia Front End

Team Slovenia Front End

https://fbslo.net/teamslovenia.html

[Read English version under Slovenian version]


Team Slovenia ima novo Steem front-end spletno stran. Trenutno je možen ogled objav, ki vsebujejo oznako (#tag) #teamslovenia.

 • Objave, ki so bile napisane v zadnjih 24-ih urah (do 100 objav). Steem-js API podpira do največ 100 objav naenkrat.
  (getDiscussionsByCreated)
 • Objave, ki so “trending” (prvih 25 objav).
  (getDiscussionsByTrending)
 • Objave ki so “Hot” (prvih 25 objav).
  (getDiscussionsByHot)
 • Objave, ki imajo največ komentarjev (prvih 25 objav).
  (getDiscussionsByChildren)

Ob strani so podatki o:

 • Vseh izplačilih objav z oznako #teamslovenia. Enota je STU ($).
 • Številu vseh komentarjev pod objavami z oznako #teamslovenia.
 • Številu vseh glasov pod objavami z oznako #teamslovenia.
 • Številu članov TeamSlovenia. Kot člani se štejejo vsi, ki jim sledi @teamslovenia.
  Če na seznamu kdo manjka, to omenite v komentarju.

Če ima kdo kakšne predloge ali ideje, mi lahko piše na:

 • admin@fbslo.net
 • @fbslo – steem.chat
 • fbslo [Witness]#8470 – Discord

Cilji:

 • Branje objav komentiranje, glasovanje na strani prek SteemConnecta. Trenutno je branje objav možno prek steemit.com.
 • Raziskovalec blokov (block explorer)
 • Samostojna domena za spletno stran.

Ta projekt je uresničil obljubo v witness napovedi:

I want to create Slovenian front-end website for STEEM blockchain.

Obiščite: https://fbslo.net/teamslovenia.html


[English Version]

Slovenian community have new front end website. It’s possible to see posts with tag #teamslovenia.

 • Posts posted in last 24 hours (up to 100 posts). Steem-js API call allows only up to 100 posts at once.
  (getDiscussionsByCreated)
 • Trending posts (top 25 posts).
  (getDiscussionsByTrending)
 • Hot posts (top 25 posts).
  (getDiscussionsByHot)
 • Posts with most comments (top 25 posts).
  (getDiscussionsByChildren)

In the left column, you can see:

 • Total payout for posts with tag #teamslovenia. Unit is STU ($).
 • Total number of comments under posts with tag #teamslovenia.
 • Total number of votes under posts with tag#teamslovenia.
 • Number of members of Team Slovenia. Members are accounts followed by @teamslovenia.

If you have any ideas or suggestions, send me a message:

 • admin@fbslo.net
 • @fbslo – steem.chat
 • fbslo [Witness]#8470 – Discord

Goals:

 • Reading posts, voting, commenting on website (with SteemConnect). Currently, you are redirected to steemit.com.
 • Block explorer.
 • Domain for website.

This project fulfilled the promise from my witness thread.

I want to create Slovenian front-end website for STEEM blockchain.

If you need website like this for your local community, contact me (discord is the best way).

Visit: https://fbslo.net/teamslovenia.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *